Bu eğitim programında aşağıda yer alan konularda eğitimler vermekteyiz

 • Denizde can emniyeti
 • Acil durumlar ve role talimleri
 • Can kurtarma teçhizatı ve donanımları
 • Küresel denizcilik tehlike ve emniyet sistemi (GMDSS)
 • Gemiyi terk
 • Suda yaşam ve hipotermi
 • Can kurtarma vasıtasında yaşam
 • Denizde arama ve kurtarma
 • Denizde ilk yardim
 • Denizde yangın
 • Kişisel emniyet ve sosyal sorumluluk
 • Diğer acil durumlar
 • Panik